Uczestnicy uroczystości zebrani przed odwachem przy ratuszu na Rynku Głównym słuchają prezesa Związku Oswobodzenia m. Krakowa Henryka Pachońskiego.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.