Uczestnicy uroczystości podczas Mszy Św. Widoczni m.in.: premier Aleksander Prystor (na pierwszym planie w środku, z cylindrem w ręku), kontradmirał Jerzy Świrski (pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie), szef gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski (drugi z prawej w pierwszym rzędzie), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński (trzeci z prawej w pierwszym rzędzie), marszałek sejmu Kazimierz Świtalski (na lewo za premierem Prystorem), dowódca Brygady Kawalerii Wielkopolskiej pułkownik Roman Abraham (stoi drugi z prawej w drugim rzędzie), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (drugi z lewej w pierwszym rzędzie).