Przyjęcie wydane przez konsula Francji w Poznaniu Jean'a Jacques'a Serre w salonach Towarzystwa Polsko-Francuskiego z okazji święta narodowego Francji. Przy stołach widoczni m.in.: wojewoda poznański hr. Roger Raczyński, prezydent Poznania Cyryl Ratajski, płk Franciszek Wład, prezes Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego generał Aureli Serda-Teodorski, wiceprezes Towarzystwa Polsko-Francuskiego prof. Bronisław Dembiński, konsul Czechosłowacji w Poznaniu Zdenek Matousek, płk Rudolf Dreszer, skarbnik Towarzystwa Polsko-Francuskiego Maes oraz redaktorka Zarembina. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.