Widok auli Wyższej Szkoły Handlowej podczas akademii z okazji rocznicy urodzin króla Aleksandra I Karadziordziewicia i powstania Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Prezes Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego gen. Aureli Serda-Teodorski (z prawej) wręcza sekretarzowi Towarzystwa Józefowi Woźniakowi dyplom honorowego członka. W pierwszym rzędzie widoczni: wojewoda Poznania Roger Raczyński (piąty z lewej), konsul Jugosławii w Poznaniu Marcel Scheffs (czwarty z lewej), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (szósty z lewej), gen. Oswald Frank (trzeci z lewej), wicewojewoda poznański Stanisław Kaucki (dziewiąty z lewej), prokurator Alfred Józef Eimer (ósmy z lewej), prof. Alfred Denizot (siódmy z lewej), konsul Czechosłowacji w Poznaniu Januri Doleżal (jedenasty z lewej), konsul honorowy Łotwy w Poznaniu Ignacy Niedbał (trzynasty z lewej), ks. prał. Edmund Majkowski gen. w stanie spoczynku Kazimierz Raszewski (drugi z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.