Uczestnicy przyjęcia wydanego w Poselstwie Turcji. Przy stole po lewej widoczni m.in.: gen. Jan Wróblewski (drugi z lewej), minister sprawiedliwości Aleksander Meysztowicz, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Turcji w Polsce Kemal Yahia, minister rolnictwa i dóbr państwowych Karol Niezabytowski, komisarz rządu na m. st. Warszawę Władysław Jaroszewicz. Po prawej widoczni: płk Janusz Jagrym Maleszewski (trzeci z prawej), gen. Tadeusz Piskor, wicepremier Kazimierz Bartel i dyplomata Roman Knoll.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.