Fotografia grupowa uczestników przyjęcia wydanego w Poselstwie Turcji. Widoczni: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Turcji w Polsce Kemal Yahia (trzeci z prawej w pierwszym rzędzie), minister sprawiedliwości Aleksander Meysztowicz (szósty z prawej w pierwszym rzędzie), gen. Jan Wróblewski (między min. Meysztowiczem i min. Niezabytowskim), minister rolnictwa i dóbr państwowych Karol Niezabytowski (piąty z prawej w pierwszym rzędzie), gen. Tadeusz Piskor (na prawo za ministrem Niezabytowskim), wicepremier Kazimierz Bartel (czwarty z prawej w pierwszym rzędzie) płk Janusz Jagrym Maleszewski, dyplomata Roman Knoll (drugi z prawej w pierwszym rzędzie), Władysław Jaroszewicz (pierwszy z prawej) i radca Marian Szumlakowski (drugi z lewej z wąsami).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego