Oddziały piechoty defilujące przed przedstawicielami władz. Widoczni m.in. dowódca OK VII Poznań generał Kazimierz Dzierżanowski, wojewoda poznański Roger Raczyński, generał Aureli Serda-Teodorski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.