Grupa dzieci w strojach ludowych podczas zabawy na terenie parku im. Henryka Jordana.