Fragment mszy polowej. Siedzą w pierwszym rzędzie od prawej: biskup Teofil Bromboszcz, biskup śląski Stanisław Adamski i biskup polowy WP Józef Gawlina.

Fotografia Czesława Datki wykonana w dniach 2-3.05.1936 r. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.