Fotografia grupowa uczestników obchodów. Widoczni m.in.: pułkownik Ludomił Rayski (siedzi 4. z lewej), inzynier Alfons Kuhn (siedzi 2. z lewej), prezes ZG Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej Zenon Martynowicz (siedzi 3. z prawej), pułkownik Czesław Filipowicz (siedzi 1. z lewej), profesor Czesław Witoszyński (siedzi 2. z lewej), podpułkownik Hilary Grabowski (siedzi 2. z prawej), podpułkownik Franciszek Wiedeń (siedzi 1. z prawej), sekretarz generalny Aeroklubu Polskiego major Bogdan Kwieciński (stoi w mundurze i okularach), kapitan Bolesław Orliński (stoi na lewo za B. Kwiecińskim), dyrektor Polskich Linii Lotniczych "Lot" Wacław Makowski (stoi za H. Grabowskim), prezes Aeroklubu Warszawskiego kapitan Tadeusz Halewski (stoi pod ścianą w mundurze na lewo za W. Makowskim), konstruktor lotniczy Jerzy Wędrychowski (stoi 1. z lewej), konstruktor lotniczy Jerzy Drzewiecki (stoi 1. z prawej w okularach), kapitan Ignacy Giedgowd ( (stoi 2. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego