Uczestnicy uroczystości przed kościołem św. Barbary w Monachium. Widoczni od lewej: Tadeusz Chciuk-Celt, Gerda Urbanowicz, Janusz Urbanowicz, Edwarda Srebowska, Józef Ptaczek, Danuta Gamarnikow, Danuta Krajewska, ksiądz Podgórski, Jan Nowak Jeziorański, Krzysztof Romanowski, Alina Perth-Grabowska, Hanna Ratowa, Krystyna Miłotworska, Leszek Perth, Urszula Stefanowska, Ewa Chciuk-Celt, Irma Wysocka, Nina Kozłowska, Roma Stefanowska.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.