Za stołem siedzą od lewej: hrabina Rzyszczewska, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Portugalii w Polsce Vasco de Quevedo, pani Henrietta Perłowska, minister spraw zagranicznych August Zaleski, hrabina Walewska, radca MSZ Konstanty Jeleński, sekretarz Poselstwa Hiszpanii w Polsce Muns, pani Ewelina Zaleska, poseł Jan Perłowski i pani Muns.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego