Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: rektor kościoła św. Stanisława Biskupa w Rzymie ks. prałat Józef Florczak (siedzi 1. z lewej), ambasador Polski w Watykanie Władysław Skrzyński (siedzi 4. z lewej), metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapieha (siedzi w środku), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski we Włoszech Roman Knoll (siedzi 6. z lewej), generał Zakonu OO. Jezuitów Włodzimierz Ledóchowski (siedzi 4. z prawej), radca Ambasady RP w Watykanie Stanisław Janikowski (siedzi drugi z prawej), generalny prokurator Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców o. August Mosser (z siwą brodą, stoi na prawo za ministrem Knollem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.