Fotografia Czesława Datki z 1936 roku, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.