Fotografia z lat 1918-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego