Fotografia z 1928 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.