Fotografia z lat 1910-1939 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego