Jest to kopia wykonana przez J. Bernasiewicza w 1860 roku starszego malowidła przedstawiającego św. Kazimierza Królewicza adorowanego przez kasztelana kamienieckiego Mikołaja Bieganowskiego, który został ukazany u dołu po prawej stronie w pozycji klęczącej. Obraz znajduje się w nastawie bogato zdobionego XVII- wiecznego ołtarza, przeniesionego zapewne ze skasowanego kościoła franciszkanów-reformatów św. Kazimierza Królewicza w Lublinie, ufundowanego przez kasztelana kamienieckiego. Jest to jedyne znane nam obecnie przedstawienie Mikołaja Bieganowskiego.