Mapa z 1645 roku. 

Z prawej strony widoczny obelisk z dedykacją dla króla Władysława IV. Plan miasta Wieliczka i plany trzech poziomów Żup Wielickich. Plan Wieliczki ozdobiony jej herbem (posułt między dwoma kilofami). Z lewej strony kartusz z dedykacją dla króla Władysława IV, niżej pięciopolowa tarcza z herbem królewskim. Z prawej strony kartusz z dedykacją dla marszałka Adama Kazanowskiego. Poniżej planu rycina przedstawiajaca naziemne budynki kopalni i sceny transportu soli.