Kapitan Stanisław Skarżyński (stoi z lewej), porucznik Andrzej Markiewicz (stoi z prawej) i major Bogdan Kwieciński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.