Marszałek Polski Józef Piłsudski z członkami Koła Oficerów Sztabu Generalnego. Widoczni m.in. na pierwszym planie: gen. Jan Wróblewski (2. z prawej), minister spraw wojskowych Lucjan Żeligowski (3. z prawej), generał Leonard Skierski (4. z prawej) oraz generał Daniel Konarzewski (stoi za gen. L. Żeligowskim), gen. Roman Górecki (na prawo za gen. Skierskim), płk Sergiusz Zahorski, płk Janusz Jagrym-Maleszewski, por. Michał Galiński (na prawo od gen. Góreckiego).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.