Prezes PKO Henryk Gruber (1. z lewej) podczas odczytu. Widoczni także m.in.: prezes Leopold Kotnowski (2. z lewej), wiceprezes Konstanty Hejmowski (2. z prawej) oraz Stanisław Arct (1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.