Widoczni m.in.:  Marian Morelowski (z lewej, w jasnym płaszczu, trzyma kapelusz), prof. Juliusz Kłos (stoi na prawo od M. Morelowskiego, w okularach), biskup Kazimierz Michalkiewicz (w birecie, z założonymi rękami), wojewódzki konserwator zabytków Stanisław Lorentz (na prawo od biskupa Michalkiewicza, z założonymi rękami), minister reform rolnych Witold Staniewicz (na prawo za St. Lorentzem), wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz (w ciemnym płaszczu, z założonymi rękami, na prawo od St. Lorentza), wicewojewoda wileński Marian Jankowski (na prawo za Z. Beczkowiczem), ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski (na prawo od Z. Beczkowicza), ks. prof. Czesław Falkowski (na prawo za ks. arcybiskupem Jałbrzykowskim), ks. Jan Ellert (na prawo od ks. arcybiskupa Jałbrzykowskiego), ks. biskup Władysław Bandurski (3. z prawej na 1. planie), prof. Ferdynand Ruszczyc (za biskupem Bandurskim), wiceprezydent Wilna Witold Czyż (za prof. Ruszczycem, z ciemną brodą), ks. Kranjaus (2. z prawej), ks. prałat Adam Sawicki (1. z prawej na 1. planie, w okularach), inż. Jan Pekszo (z prawej, na podwyższeniu).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.