Widoczni gen. Stanisława Tessaro, minister Ignacy Boerner, minister Fradynand Zarzycki, wojewoda lwowski Józef Różniecki, gen. Aleksander Litwinowicz, Czesław Pech i senator Władysława Długosz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.