Wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis (w białym płaszczu) wraz z przedstawicielami władz, urzędów pod pomnikiem.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.