Uczestnicy uroczystości odsłonięcia popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego w Korpusie Kadetów. Widoczni m.in. wojewoda Wojciech Gołuchowski (3. z prawej), gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer (3. z lewej), gen. Bolesław Popowicz (1. z prawej), komisarz Rządu RP we Lwowie Otto Nadolski (1. z lewej).