Fragment uroczystości. Widoczny m.in.: generał Józef Zając, który dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.