Widoczni m.in.: minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Gustaw Dobrucki (1. z prawej na pierwszym planie), superintendent Kościoła ewangelicko-augsburskiego Juliusz Bursche (w środku na pierwszym planie), gen. Leonard Skierski (2. z prawej), gen. Juliusz Rómmel (na lewo za gen. Skierskim), gen. Jan Wróblewski (na prawo za gen. Skierskim).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.