Dostojnicy kościelni przed Belwederem po audiencji u prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Widoczni w pierwszym rzędzie od lewej do prawej: metropolita chalcedoński Joachim, metropolita Kościoła Prawosławnego w Polsce Dionizy Waledyński, patriarcha Nektariusz, metropoliota z Sardes Germanos. Widoczni także m.in: archimandryta Bukowiny Timoteus Evangelinidas (w drugim rzędzie od góry pierwszy z prawej), adiutant prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego gen. Mariusz Zaruski (2. z prawej w drugim rzędzie od góry), profesor Uniwersytetu w Bukareszcie Demetrescu (w trzecim rzędzie 2. z lewej, z siwymi włosami i wąsami), szef protokołu dyplomatycznego MSZ Stefan Przeździecki (1. z lewej w pierwszym rzędzie od góry).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego