Widoczni m.in.: (na pierwszym planie od lewej) ks. arcybiskup Edward Ropp, ks. kard. Aleksander Kakowski, ks. biskup Antoni Nowowiejski. W drugim rzędzie od prawej do lewej widoczni m.in.: biskup pomocniczy warszawski Antoni Szlagowski (2), biskup pomocniczy przemyski Franciszek Barda (3), biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski (4), biskup podlaski Henryk Przeździecki (5), metropolita lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz (6), metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski (7).

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.