Pałac w latach 1850-1851 został przebudowany przez Adama Idźkowskiego. 

Obraz namalowany w latach 1861-1877 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.