Fotografia Stanisława Brzozowskiego z około 1930 roku,  ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.