Portret ojca Ludwika Kickiego namalowany został w latach 1795-1798. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.