Wśród uczestników uroczystości widoczni m.in.: biskup Stanisław Adamski (2. z lewej za stołem), doktor Michał Grażyński (3. z lewej za stołem), marszałek Karol Grzesik (4. z lewej za stołem) oraz wojewoda Tadeusz Saloni (5. z lewej za stołem).

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.