Metalowy Orzeł Biały zdobi płytę nagrobną Antoniego Abrahama (i jego żony Matyldy Paszke) na cmentarzu przy kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu (u krańca tej płyty stoi też ogromny głaz granitowy z inskrypcją, wspomniany w biogramie PSB).

Fot. Kaj Małachowski / FINA, 19 lipca 2020.