Stoją od lewej: Józef Putek, Adam Ciołkosz, Mieczysław Mastek.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.