Portrety wplecione w kompozycję heraldyczno-emblematyczną na frontispisie broszury "Trophaeum Philosophicae Veritatis In Gentilitia Ducum de Koźielsk Porta Sub Felicissimis Auspicijs Perillustris Magnifici Domini, D. Hieronymi Puzyna, Capitanei Upitensis, Iudicis Deputati ad Tribunal M.D.L erectum (...)", wydanej w Wilnie w roku 1699, w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Wedle podpisów są to:

1. nienazwany z imienia pierwszy przedstawiciel tej rodziny osiadły w Wielkim Księstwie Litewskim.

2. Andrzej Puzyna, Kasztelan Miński.

3. Hieronim Puzyna, Marszałek Upicki.

4. Władysław Puzyna, Pisarz Upicki.

5. Hieronim Puzyna, Starosta Upicki, Sędzia Deputat na Trybunał Wielkiego Księstwa Litewskiego.

6.  (wielebny) Paweł Puzyna, "[Ar]chidiakon Sag[...]".

7. Aleksander Puzyna. Chorąży Upicki.

8. Hieronim Puzyna, Podsędek Upicki.