Widoczni m.in.: senator Zygmunt Lewakowski (w środku, w garniturze), komendantka obozu Stanisława Kobrynowicz (po lewej obok senatora), mjr Kazimierz Ring (po prawej obok senatora).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.