Wśród uczestników uroczystości otwarcia wystawy widoczni są m.in.: wojewoda poznański Roger Raczyński (10. z prawej), dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Władysław Marcinkowski (13. z prawej), dyrektor Muzeum Wielkopolskiego Nikodem Pajzderski (7. z lewej), naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Tadeusz Walicki (11. z prawej), profesor Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Jan Wysocki (8. z lewej), artysta malarz Zygmunt Szpingier (12. z lewej), sekretarz poselstwa czechosłowackiego Svoboda (9. z lewej), kurator Banku Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu Włodzimierz Seydlitz (3. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.