Wśród uczestników uroczystości widoczni m.in. (pierwszy rząd od lewej): prof. Michał Siedlecki, prof. Leon Sternbach, prof. Antoni Kostecki, poseł szwedzki Einar Hennings, NN, prof. Stanisław Kutrzeba, Józef Flach (drugi rząd 2. z lewej), wiceprezydent Krakowa Kazimierz Duch (drugi rząd 3. lewej), prof. Zdzisław Jachimecki (drugi rząd 5. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.