Grupa uczestników uroczystości. W I. rz. siedzą od prawej: poseł Edwin Wagner, prezes federacji gen. Roman Górecki, gen. Leonard Skierski, wicekomisarz Rządu na miasto stołeczne Warszawę Kazimierz Jurgielewicz, NN oraz wiceprezydent Warszawy Ołpiński (stoi na lewo za gen. Góreckim).