Widoczni m.in. artysta malarz Jacek Puget, Józef Jarema, artysta malarz Jan Cybis, Eugeniusz Geppert, artystka malarka Hanna Rudzka-Cybis, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Adolf Szyszko-Bohusz, artysta malarz Henryk Dietrich, artysta malarz Jan Szancer, pułkownik Marian Bolesławicz, wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Artur Schroeder, artysta malarz Henryk Gotlieb, artysta malarz i rzeźbiarz Zygmunt Gawlik, artysta malarz Wincenty Wodzinowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.