Widok ogólny uczestników uroczystości zgromadzonych na placu przed budynkiem Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Liskowie. Wiodoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, obok premier gen. dywizji Felicjan Sławoj Składkowski, proboszcz parafii w Liskowie ks. prałat Wacław Bliziński, adiutanci prezydenta RP kapitan Strzelców Podhalańskich Józef Hartman i kapitan Marynarki Wojennej RP Stefan Kryński, gen. Kazimierz Schally, gen. dywizji Aleksander Osiński, minister rolnictwa Juliusz Poniatowski.