Pani Wachowiak w towarzystwie męża Stanisława Wachowiaka (1. z prawej) przecina wstęgę podczas uroczystości otwarcia wystawy. Widoczni także m.in.: prezydent Poznania Cyryl Ratajski (2. z prawej) oraz dyrektor działu rolnego Tadeusz Konopiński (1. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.