Uczestnicy otwarcia wystawy w Klubie Towarzyskim w grudniu 1935roku. Widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki (4. z lewej), artysta malarz Stefan Norblin (4. z prawej), minister komunikacji Juliusz Ulrych (2. z lewej), August Zaleski (1. z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (5. z lewej), komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (2. z prawej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally (1. z prawej), adiutant prezydenta RP kpt. Józef Hartman (3. z prawej).

Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego