Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. wiceprezydent Warszawy Ryszard Błędowski (2. z lewej), dyrektor generalny Teatrów Miejskich w Warszawie Artur Śliwiński, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie reżyser Arnold Szyfman (3. z prawej), malarz Wincenty Drabik (2. z prawej), marszałek senatu Julian Szymański (1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.