Wśródd uczestników otwarcia wystawy widoczni są m.in.:  artystka malarka Natalia Milan (1. z lewej), sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Artur Schroeder (2. z lewej), artysta malarz Czesław Kuryatto (3. z lewej), artysta rzeźbiarz Henryk Hochman (4. z lewej), artysta malarz Zygmunt Król (5. z lewej), wicewojewoda krakowski Tadeusz Walicki (6. z prawej), artysta malarz Leon Dołżycki (z prawej), artysta malarz Erwin Czerwenka (3. z prawej), sekretarz Prezydium Rady Miejskiej m. Krakowa Tadeusz Piotrowski (5. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego