Fotografia z okresu międzywojennego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.