Fotografia z lat 1918-1934 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.