Od góry od lewej: August Bielowski, Wincenty Pol, Karol Szajnocha, Julian Bartoszewicz. Drugi rząd: Polikarp Girsztowt, Wojciech Grochowski, Lucjan Siemieński, Zenon Fisz, Aleksander Przeździecki. Trzeci rząd: Karol Beyer, F.M. Sobieszczański, Józef Unger, Jan Feliks Piwarski, Jan Lewicki. Czwarty dolny rząd: Jan Chęcinski, Roman Zamorski, Józef Narzymski i Leon Kunicki. 

Rycina opublikowana w 1978 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", T. 6,  nr 152,  s. 327 r.

Źródło kopii cyfrowej: Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa.